Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Геронтисса»

Фото: www.diveevo.ru
Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Геронтисса» Конда́к 1.

Избра́нная от все́х родо́в Цари́це и Влады́чице, ро́да христиа́нскаго при́сное спасе́ние от бе́д вся́ческих, по́моще на́ша и заступле́ние, в напа́стех и печа́лех ди́вное утеше́ние, ли́ками чудотво́рных ико́н ве́сь све́т осиява́еши, мы́ же Тебе́ си́це воспева́ем:

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

И́кос 1.

А́нгелов и Арха́нгелов превы́сшая, честне́йшая Херуви́м и Серафи́м сла́внейшая, я́ко Купина́ неопа́льно Бо́га прия́вшая, ро́ждшая ми́ру Спаси́теля, млеко́м Свои́м Младе́нца пита́вшая, матероде́вственною чистото́ю све́т осиява́еши, ми́лости неоску́дныя на́м источа́еши, Тебе́ кла́няемся, Тебе́ благодари́м, из глубины́ души́ та́ко воспева́ем:

Ра́дуйся, Благода́тное Не́бо – из Тебе́ возсия́ Со́лнце Христо́с Бо́г на́ш.

Ра́дуйся, Вмести́лище Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, Ма́ти Де́вственная.

Ра́дуйся, Цве́те Неувяда́емый Чистоты́.

Ра́дуйся, Ми́лующая гре́шников.

Ра́дуйся, Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Ра́дуйся, Ми́лостивая засту́пнице все́х ка́ющихся.

Ра́дуйся, моли́твы те́плые прие́млющая.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 2.

Я́ко небосве́тлая звезда́, просия́ла еси́ ико́на твоя́ Богома́ти, в Афо́нстей оби́тели Пантокра́тор. Моля́ся пред не́ю бра́тия оби́тели испроси́ла еси́ благослове́ние у Пречи́стой, и избра́ла еси́ ме́сто оби́тели се́й, и начала́ еси́ стро́ити ю́. Ико́на же Ма́тери Бо́жией трикра́ты исходи́ла еси́ с ме́ста, избра́ннаго бра́тией, в ме́сто и́но. И та́ко узре́ бра́тия во́лю Твою́, Богоро́дице, бы́ти оби́тели се́й в ме́сте‚ избра́ннем Тобо́ю, Влады́чице, и ра́достно возопи́ к Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Благода́ти струи́ от ико́ны испуща́еши, мона́хов Покрови́тельнице, к по́двигу терпе́ния и смире́ния призыва́еши, безмо́лвия Сопу́тнице, А́нгельскаго пе́ния Споспе́шнице, в моли́тве сле́зной неусыпа́ющая Помо́щнице, оби́тели святе́й и все́й земли́ Афо́нстей блага́я засту́пнице, бра́тии мона́шеской Покро́ве и Путеводи́тельнице. Тебе́ благода́рными усты́ си́це воспева́ем:

Ра́дуйся, Стено́ и́ноческому чи́ну.

Ра́дуйся, Свече́ неугаса́емая, мона́шеский пу́ть освеща́ющая.

Ра́дуйся, моли́твеннице и спаси́тельнице ду́ш ка́ющихся.

Ра́дуйся, ми́лостиво на мона́шеския труды́ взира́ющая.

Ра́дуйся, сле́зы покая́ния прие́млющая.

Ра́дуйся, сокруше́нных серде́ц гре́шников утеше́ние.

Ра́дуйся, в терпе́нии и смире́нии мона́шествующих укрепля́ющая.

Ра́дуйся, Игу́мения свято́й горы́ Афо́нстей.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 3.

Ста́рец игу́мен на сме́ртном одре́ пребыва́я, уве́дев ско́рое отше́ствие свое́ от жи́зни се́й, возжела́л еси́ Пречи́стых Христо́вых Та́ин вкуси́ти и напу́тие к Жи́зни Ве́чней получи́ти, испроси́ служа́щаго свяще́нника Та́инство сие́ соверши́ти. Но тще́тно ста́рец жа́ждал свято́й Трапе́зы, поне́же не вня́л свяще́нник проше́нию ста́рца. Тогда́ от свято́й ико́ны Бо́жией Ма́тери в олтаре́ изше́л гро́зный гла́с: «Испо́лни проше́ние игу́мена, и не ме́дли!» И вше́л еси́ свяще́нник к одру́ сме́ртному и да́л еси́ напу́тие Святы́ми Та́йнами ста́рцу-игу́мену. И то́й, вкуси́в И́х, отше́л ми́рно ко Го́споду. Мы́ же, ра́дуяся попече́нию Бо́жией Ма́тери о ста́рце почи́вшем, Го́спода сла́вим: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Ста́рец-игу́мен сподо́бился еси́ причасти́тися Святы́х Христо́вых Та́ин и отше́л еси́ в Жи́знь Ве́чную – Небе́сною трапе́зою с небе́сными жи́тели ве́чно наслажда́тися, ви́дяще Бо́жию Ма́терь и все́х Святы́х и вся́ Небе́сныя А́нгельския ли́ки, при́сно воспева́ющи Тро́ицу Еди́ную и Неразде́льную. И мно́гим ста́рцам и ста́рицам, стра́ждущим на одре́ сме́ртнем, явля́ла ми́лость Свою́ Богоро́дице, к Сы́ну Своему́ ру́це простира́ющи и моля́щи о призре́нии на на́с, гре́шных и немощны́х. Та́ко и мы́, моля́щи Пречи́стую Бо́жию Ма́терь о ми́лости и заступле́нии из глубины́ души́ зове́м: «Ма́ти Бо́жия, помози́ и на́м сподо́битися Прича́стия на сме́ртнем одре́». И си́це Тебе́ воспева́ем:

Ра́дуйся, ско́рое вспоможе́ние подаю́щая.

Ра́дуйся, оста́вленных врача́ми в ру́це Свои́ прие́млющая.

Ра́дуйся, милосе́рдная Уте́шительнице все́х скорбя́щих и стра́ждущих.

Ра́дуйся, неду́ги и я́звы душе́вныя врачу́ющая.

Ра́дуйся, Спору́чнице гре́шных к Сы́ну Твоему́.

Ра́дуйся, при́сная за на́с Хода́таице.

Ра́дуйся, Влады́чице, живо́т на́ш просвеща́ющая.

Ра́дуйся, Наде́ждо на́ше и спасе́ние.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 4.

Ма́тернии страда́ния претерпе́ла еси́ Богоро́дице, егда́ ору́жие про́йде се́рдце Твое́, ви́дящи Сы́на Твоего́ ви́сяща на Кресте́ и стра́ждуща на́с ра́ди гре́шных. Я́ко разбо́йник на Кресте́, мо́лим Го́спода: не лиши́ на́с Свята́го Прича́стия и Ца́рствия Небе́снаго не затвори́. Тебе́, Ма́ти Бо́жия, про́сим: умоли́ Сы́на Твоего́ дарова́ти на́м ми́лость сию́ и пре́жде конца́ покая́ние. Со стра́хом Бо́жиим и тре́петом Да́р се́й прие́млющи, Бо́гу воспои́м: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Глаго́лет Сы́н Тво́й ви́дя милосе́рдие Твое́ к лю́дем: «Проси́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся от Тебе́, но испо́лню вся́ проше́ния Твоя́». Я́ко на бра́це в Ка́не Галиле́йстей испроси́ша у Сы́на Твоего́ по́мощи брачу́ющимся, и Сы́н Тво́й сотвори́л чу́до претворе́ния воды́ в вино́, та́ко и ны́не про́сиши о на́с, гре́шных. Го́споди, Сы́не Бо́жий, в утеше́ние стра́нствия на́шего земна́го, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, поми́луй на́с, и сотвори́ чу́до претворе́ния ду́ш на́ших в чисте́йшия сосу́ды, прие́млющия Ду́ха Свята́го. Мы́ же ра́дуяся попече́нию Ма́тери Твоея́ Пречи́стой о на́с, гре́шных и немощны́х, та́ко воспои́м:

Ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ра́дуйся, о ми́лости Сы́на Твоего́ на́м, к гре́шным, умоля́ющая.

Ра́дуйся, еди́на Наде́ждо, все́х отча́янных.

Ра́дуйся, Взыска́ние на́с, погиба́ющих во гресе́х.

Ра́дуйся, в ско́рбех и печа́лех Утеше́ние.

Ра́дуйся, в неможе́нии на́шем на́с утвержда́ющая.

Ра́дуйся, ра́дость неча́янную подаю́щая.

Ра́дуйся, Покро́в, промышле́ние и защи́то на́ша.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х вы́ну иму́щая.

Конда́к 5.

Доко́ле на земли́ су́щи, не оты́дем в моли́тве от Тебе́, Богоро́дице. Не оста́ви на́с, гре́шных, Свои́м попече́нием. Я́ко к Ма́ти люби́мей, припаде́м ко о́бразу Твоему́, и не иму́щи си́л глаго́лати ра́дость свою́, про́сим Тя́, Пречи́стую: «Не оставля́й на́с, мы́ бу́дем Твои́ послу́шныя ча́да». И ве́дущи ми́лости Сы́на Твоего́, все́х на́с при Кресте́ Тебе́ всынови́вшаго, Бо́гу благода́рно вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Егда́ гла́д ве́лий пости́г оби́тель Пантокра́тор, бра́тия нача́ша покида́ти ю́. Игу́мен же оби́тели сия́ сле́зно моля́щеся к неусыпа́емой Засту́пнице, Игу́мение горы́ Афо́нстей, призва́ бра́тию к моли́тве и упова́нию на Ма́терь Бо́жию. И не посрами́ла еси́ Ма́терь Бо́жия упова́ния и моли́твы: умно́жися еле́й в сосу́дах скуде́льных, дото́ле пусты́х, и, чрез кра́й лия́ся, речи́цей исте́кл еси́ под две́ри, изве́ствова о ми́лости Пречи́стой. Мы́ же дивля́хуся чу́ду сию́, ра́достно вопие́м:

Ра́дуйся, ско́рая Услы́шательнице моли́тв на́ших.

Ра́дуйся, Изба́вительнице от бе́д многоразли́чных.

Ра́дуйся, от гла́да теле́снаго и духо́внаго избавля́ющая.

Ра́дуйся, источа́ющая на́м неоску́дныя ми́лости.

Ра́дуйся, еле́ем ми́лости Твоея́ на́с утеша́ющая.

Ра́дуйся, многотеку́щая реко́ Боже́ственной благода́ти.

Ра́дуйся, на́шу скве́рну чистото́ю Твое́ю очища́ющая.

Ра́дуйся, ма́терними щедро́тами на́с посеща́ющая.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 6.

Гла́да теле́снаго избега́я, духо́внаго гла́да избе́гнем ли? Помина́я слова́ Сы́на Бо́жия: «А́лчущия и жа́ждущия пра́вды – ти́и насы́тятся» и «Иму́щия ве́ру в Меня́ – и́мут живо́т ве́чный», ру́це свои́ ко Го́споду простре́м. Я́ко разбо́йник на кресте́, сле́зно мо́лим Его́ неотсту́пно: «Да́руй и на́м Живо́т Ве́чный, да́й на́м испи́ти Живо́й воды́, теку́щей в Жи́знь Ве́чную», и я́ко самаряны́ня, уве́девши Тя́, возопии́м: Аллилу́ия.

И́кос 6.

Ми́лость Бо́жией Ма́тери оби́тель спасла́ еси́ от гла́да – сосу́ды еле́ем запо́лнила еси́. Та́ко ми́лость Бо́жией Ма́тери и на́м, гре́шным, преизоби́льно излива́ется, и по́мощь Ея́ на́м ско́ро быва́ет. Мы́ же о ми́лости то́й ве́дая, не престае́м проси́ть Цари́цу Небе́сную: еле́ем ми́лости Твоея́ и на́с уте́ши, освяти́, от скве́рны изба́ви. Упова́ние на Бо́жию Ма́терь иму́щи, та́ко воспои́м:

Ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, ду́ши заблу́дшия оживля́ющий.

Ра́дуйся, печа́ли и ско́рби в ра́дость претворя́ющая.

Ра́дуйся, то́нущих в мо́ри жите́йстем на бре́г Жи́зни Ве́чной извлача́ющая.

Ра́дуйся, Скоропослу́шнице, по́мощь отча́янным посыла́ющая.

Ра́дуйся, млеко́м любви́ Боже́ственныя на́с напоя́ющая.

Ра́дуйся, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския на́м отверза́ющая.

Ра́дуйся, милосе́рдие к па́дшим явля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́терь щедро́т и утеше́ния.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 7.

Милосе́рдие Твое́ на на́с излива́ющая вы́ну, к Сы́ну Твоему́ ру́це простира́еши, я́ко зане́ не отврати́тся от Тебе́, но испо́лнит вся́ проше́ния Твоя́. Мы́ же, ра́дуяся заступле́нию Твоему́, и обетова́ния Сы́на Твоего́ зна́ющи, Бо́гу воспева́ем: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Гре́шных ми́луеши, стра́ждущим по́мощь посыла́еши, ху́лящих Тя́ и ико́ны Твоя́ стро́го наказу́еши. Сараци́на из ста́на вра́жия, проти́ву оби́тели стоя́вшаго и хотя́щаго де́рзостно оскверни́ти ико́ну Твою́, слепото́й наказа́ла еси́. Мы́ же ве́дущи сие́, та́ко воспева́ем:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша.

Ра́дуйся, Враго́в одоле́ние.

Ра́дуйся, нечту́щих Тя́ посрамле́ние.

Ра́дуйся, враго́в де́рзости разоря́ющая.

Ра́дуйся, нечести́вых наказу́ющая.

Ра́дуйся, ху́льников вразумля́ющая.

Ра́дуйся, при́сное спасе́ние оби́димым.

Ра́дуйся, купе́ль, в не́й же вся́ ско́рби на́ша погружа́ются.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 8.

Споспе́шники сараци́на незря́щаго, ви́дяще таково́е наказа́ние, устраши́лися еси́. Святы́й о́браз Бо́жией Ма́тери вве́ргли в кла́дезь глубо́кий в скры́ша на дне́ его́. И о́смьдесят ле́т ико́на свята́я почива́ша в кла́дезе се́м, сокры́тая от оче́с бра́тии, оба́че незри́мо храня́ще оби́тель сию́. Я́ко не можа́ше свещу́ держа́ти под спу́дом, но то́кмо на све́щнице, та́ко и ико́ны Бо́жией Ма́тери не можа́ху бы́ти сокры́ты от лю́бящих Ея́, но быва́ют явле́ны гре́шным и немощны́м во утеше́ние. Ве́дая сие́, ра́достно воспои́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Слепы́й сараци́н сме́ртный ча́с сво́й зря́ще, пока́ялся еси́ и сро́дником свои́м инове́рцам завеща́л еси́ Святы́й Афо́н посети́ти, в кла́дезе о́браз Влады́чицы сыска́ти и бра́тии святы́ню верну́ти. Обрето́ша о́браз сокры́тый, бра́тия воздала́ еси́ благодаре́ние Го́споду в воссла́вила еси́ Ма́терь Бо́жию песносло́виями и моле́ньми мно́гими. И по се́й де́нь ми́лости Бо́жией Ма́тери на оби́тель сию́ изоби́льно излива́ются, и ка́ко еле́й во дни́ гла́да – кувши́н преиспо́лнил еси́, та́ко и ми́лость Цари́цы Небе́сной николи́же не исся́кнет еси́. Мы́ же ра́дуяся, си́це воспои́м:

Ра́дуйся, умягча́ющая злы́я се́рдца.

Ра́дуйся, ми́лостивое проще́ние ка́ющихся.

Ра́дуйся, еди́ная Наде́ждо отча́янных.

Ра́дуйся, я́зв душе́вных и теле́сных врачева́ние.

Ра́дуйся, не отверга́ющая все́х презре́нных и отве́рженных.

Ра́дуйся, еле́ем ми́лости Твоея́ на́ши грехи́ омыва́ющая.

Ра́дуйся, на стезю́ покая́ния прему́дре наставля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти ве́чной Любы́ и Утеше́ния.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 9.

Благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́, Богоро́дице, о явле́нии чу́дныя Твоея́ ико́ны, я́ко рекла́ еси́ первонапи́санней ико́не Свое́й: «с тобо́ю моя́ благода́ть и си́ла». Упова́ем та́кожде и с се́ю ико́ною Твое́ю благода́ть вы́ну. Лобыза́ем ико́ну Твою́, поклоня́емся е́й, я́ко Тебе́ саме́й су́щей. От ико́ны Твоея́ зна́мения и чудеса́ содева́ются все́м с ве́рою притека́ющим к Тебе́ и к Бо́гу вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Из Афо́нстей оби́тели ико́на свята́я сия́ во мно́гия гра́ды и ве́си гре́ческия яви́лась еси́, то́ки чуде́сной по́мощи изоби́льно излива́ющи: боля́щыя исцеля́хуся, безча́дныя ча́да обрета́ху в моли́тве пред ико́ной се́й, рожда́ющим Помо́щницей в ро́дах яви́лась еси́, тружда́ющимся и уча́щимся по́мощь посыла́ла еси́. Мы́ же о ми́лостех Бо́жия Ма́тери ве́дая, благода́рными усты́ воспева́ем:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, в труда́х и уче́нии по́мощь посыла́ющая.

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги тя́жкия исцеля́ющая.

Ра́дуйся, в ско́рбех утоле́ние печа́лей.

Ра́дуйся, нося́щым во чре́ве и родя́щим еди́ная по́моще.

Ра́дуйся, уча́щимся и все́м на́м прибавле́ние ума́ да́рующая.

Ра́дуйся, безча́дных по моли́тве рожде́нием ча́д благословля́ющая.

Ра́дуйся, ско́рбных ма́терей утеше́ние.

Ра́дуйся, лю́бящим Тя́ Стено́ и огражде́ние.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 10.

Ро́ждшая ми́ру Спаси́теля, Сы́на Бо́жия, Роди́тельница Ве́чнаго Царя́, на руку́ Свое́ю Христа́ Младе́нца носи́ла еси́, Свети́льником, озаря́ющым пу́ть спасе́ния, яви́лась еси́. Не́бо и вся́ земля́ сла́вят Тя́, Богоро́дице. Мы́ же, припа́дающе к о́бразу твоему́, Сы́на твоего́ и Го́спода восхваля́ем и с тре́петом вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Ра́дость всему́ ми́ру родила́ еси́ Де́во неискусобра́чная, Невмести́маго вмести́вшая. Блаже́нно чре́во Твое́, Бо́га носи́вшее. И ны́не иму́щая дерзнове́ние ко Го́споду, присномоля́щая Сы́на Твоего́, умилосе́рдися на лю́ди гре́шныя и безпомо́щныя, не оста́ви на́с, Боже́ственный покро́в душа́м на́шим. Мы́ же припа́даем ко о́бразу Твоему́, поклоня́емся Тебе́, Богоро́дице, и си́це воспева́ем:

Ра́дуйся, ми́лостивая пред Бо́гом Предста́тельнице.

Ра́дуйся, Отра́до и Утеше́ние.

Ра́дуйся, скорбя́щих Ра́досте.

Ра́дуйся, благода́тным еле́ем ми́лости Твоея́ на́с, гре́шных, от скве́рны избавля́ющая.

Ра́дуйся, преблагослове́нная Влады́чице Не́ба и земли́.

Ра́дуйся, еле́ем ми́лости Твоея́ на́с, гре́шных освяща́ющая.

Ра́дуйся, коему́ждо по вся́кой потре́бе прося́щим поле́зная да́рующая.

Ра́дуйся, суе́тные ра́дости ми́ра сего́ презира́ти на́с науча́ющая.

Ра́дуйся, пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х вы́ну иму́щая.

Конда́к 11.

Егда́ ста́рцу-игу́мену оби́тели Пантокра́тор на одре́ сме́ртнем причасти́тися Святы́х Та́ин помогла́ еси́, стро́го вразуми́в свяще́нника, о́браз тво́й наре́клся еси́ «Геронти́сса», покрови́тельнице ста́рчества. И мно́гая по́мощь ста́рцам оби́тели умира́ющим Тобо́ю, я́ко еле́й ми́лости, источа́лась еси́. Та́кожде и все́м ста́рцам и ста́рицам, об исхо́де из жи́зни се́й помыщля́ющим, мно́гажды помога́ла еси́. Дивля́хуся ско́рой по́мощи се́й, с упова́нием на ми́лость Бо́жию вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Еди́ная Наде́ждо все́х отча́янных, си́рых и немощны́х попече́ние, же́н похвало́, де́в велича́ние, вдо́в заступле́ние, ни́щим пита́тельнице, наги́х одея́ние, скорбя́щих Отра́до и увеселе́ние, ма́терними щедро́тами согрева́ющая, не́мощь на́шу посети́. Мы́ же умиле́нным се́рдцем си́це воспои́м:

Ра́дуйся, ста́рцев Утеше́ние.

Ра́дуйся, отра́до в де́нь сме́рти.

Ра́дуйся, еди́ная Наде́ждо по сме́рти.

Ра́дуйся, боле́зней врачевство́ ско́рое и безме́здное.

Ра́дуйся, от гла́да и напра́сныя сме́рти избавля́ющая.

Ра́дуйся, престаре́лых роди́телей детьми́ свои́ми оста́вленных под сво́й честны́й покро́в прие́млющая.

Ра́дуйся, жесто́ких ча́д, небрегу́щих о ста́рцех свои́х гро́зно вразумля́ющая.

Ра́дуйся, милосе́рдная все́х Ма́ти.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 12.

Каки́ми пе́сньми и похвалы́ просла́вим Тя́, Богоро́дице? Ки́и благодаре́ния принесе́м Ти́, гре́шнии? Ты́ еси́ Стено́ Неруши́мая ро́ду христиа́нскому. Ты́ Огра́до и Покро́ве де́вства и чистоты́. Ты́ скоропомо́щная услы́шательнице на́с, гре́шных и немощны́х, Засту́пнице на́ша пред Сыно́м Твои́м, наде́ждо и защище́ние на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́. Ты́ неоскудева́емый сосу́де ми́лости и милосе́рдия исто́чниче. О Тебе́ ра́дуется ве́сь челове́ческий ро́д. И мы́, почита́я Тя́, благодари́м Сы́на Твоего́, да́вшаго на́м наде́жду на спасе́ние. И Тебе́, Одиги́трии ро́да челове́ческаго, при́сно воспева́ем: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Я́ко Кри́н Небе́сный среди́ те́рний грехо́в челове́ческих процвела́ еси́ Богоотрокови́це на земли́. Бо́гом Отце́м избра́нная, Ду́хом Святы́м осене́нная, Сы́на Бо́жия, Спаси́теля ми́ру ро́ждшая, венце́м Небе́сным Тро́ицею Святе́й увенча́нная. До Рождества́, в Рождестве́ и по Рождестве́ Присноде́вою велича́емая. Ты́ благоуха́еши вся́кою чистото́ю, из Тебе́ происше́л Госпо́дь. Тебе́, Чи́стую, сла́вим и уми́льно та́ко воспои́м:

Ра́дуйся, чисте́йший о́браз целому́дрия.

Ра́дуйся, на́шу скве́рну Твое́ю чистото́ю очища́ющая.

Ра́дуйся, чистоты́ и целому́дрия ревни́тельнице.

Ра́дуйся, благоуха́нный Цве́те, светя́щийся благоуха́нием чистоты́.

Ра́дуйся, Цве́те Неувяда́емый присноде́вственный.

Ра́дуйся, Боже́ственный Покро́в душа́м на́шим.

Ра́дуйся, спаси́тельный еле́й, умаща́ющий грехо́вныя ра́ны ка́ющихся.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Не́бо и вся́ земля́ сла́вят Тя́.

Ра́дуйся, Пречи́стая, попече́ние о на́с, гре́шных и немощны́х, вы́ну иму́щая.

Конда́к 13.

О, Ма́ти Де́во чи́стая, услы́ши гла́с моле́ния на́с гре́шных и немощны́х. Вы́шняя сочета́вшая с ни́зшими, ро́ждшая на́м Спа́са, Сы́на Твоего́, воспева́ем твою́ ма́тернюю любо́вь, преклоня́емся пред Твое́ю чудотво́рною ико́ною. Ты́ еси́ луча́ми чуде́с на́с просвеща́еши, грехо́в оставле́ние на́м да́руеши и ра́дости исцеле́ния сподобля́еши. О, Преблагослове́нная, Ты́ еси́ слепы́х прозре́ние, гре́шников благода́тная наста́внице. Ты́ еси́ Ма́ти целому́дрия, Ты́ еси́ ба́не, омыва́ющая со́весть. Кто́, кроме́ Тебе́, сле́зы на́ши осуши́т, ско́рби серде́чные ути́шит, вся́ких бе́д изба́вит и утеше́ние да́рует? Ка́мо гряде́м? То́кмо к Тебе́, Пречи́стая Де́во Ма́ти. Благослове́н пло́д чре́ва Твоего́. Ты́ еси́ Ра́дость всему́ ми́ру ро́ждшая, иму́щая дерзнове́ние ко Го́споду, приими́ ма́лое моле́ние на́ше, умилосе́рдися на лю́ди безпомо́щныя. Мы́ же, припа́дая к Твое́й цельбоно́сней ико́не, Го́спода сла́вим и та́к вопие́м: Аллилу́ия.

Се́й конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й, конда́к 1-й.

Моли́тва.

О Всепе́тая Ма́ти, ра́досте на́ша и утеше́ние, в ско́рбех ско́рая помо́щнице, в беда́х и отча́янии еди́ная Наде́ждо. Ми́лости Свои́, я́ко еле́й благода́тный, изоби́льно на на́с излива́еши, к Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему неусы́пно о на́с мо́лишися, при́зри на смире́ние рабо́в Твои́х. Егда́ преклони́тся к ве́черу де́нь жи́зни на́шея, в ча́с сме́ртный, услы́ши на́с, умоли́ Сы́на Твоего́ дарова́ти на́м Свято́е Прича́стие и напу́тие в Жи́знь Ве́чную. Помози́ избе́гнути го́рьких мыта́рств и му́ки сме́ртныя утиши́, не оставля́я на́с, ча́д Твои́х, при Кресте́ Сы́на Твоего́ Тебе́ всыновле́нных, да́руй твои́ми моли́твами наде́жду и спасе́ние. Не оставля́й на́с, си́рых и немощны́х. Преклоня́емся пред Пречи́стым о́бразом Твои́м, зна́юще обетова́ние Твое́ «Не приидо́х храни́ма бы́ти от ва́с, но да бу́ду А́з Храни́тельница ва́ша в настоя́щем ве́це и бу́дущем». Та́ко и на́с сохрани́ от бе́д и напа́стей, боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, заблу́дшия вразуми́, охрани́ младе́нцы, нося́щым во чре́ве помози́ благополу́чно разреши́тися от бре́мени, ю́ных воспита́й и научи́, супру́гов наста́ви, поддержи́ и согре́й ста́рыя, жесто́ких ча́д, небрегу́щих о ста́рцех свои́х, гро́зно вразуми́. На Тебе́ наде́емся, Тобо́ю хва́лимся, на Тя́ упова́ем и прекло́ньше коле́на ду́ш на́ших при́сно прославля́ем Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Конда́к, гла́с 8.

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́, бе́дствоваше с ве́рою прите́кше, заступле́нием Твои́м изба́вишася от злы́х, но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га и на́с свободи́ от лю́тых обстоя́ний, вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти́: ра́дуйся Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.

Тропа́рь.

В ско́рбех и печа́лех утеше́ние, еле́я ми́лости исто́чниче, стра́ждущым по́моще, на суде́ Сы́на Твоего́ Засту́пнице, не оставля́й на́с моли́твами Твои́ми, Отра́до си́рым и безпомо́щным, Еди́ная Наде́ждо гре́шным. Моли́ Сы́на Твоего́ спасти́ся душа́м на́шим.

 
 
По теме
В Дальнеконстантиновской средней школе прошло рождественское мероприятие для учеников младших классов - Нижегородская епархия Текст Дальнеконстантиновского благочиния 23 января в средней школе поселка Дальнее Константиново Нижегородской области состоялось мероприятие для учеников младших классов, посвященное празднику Рождества Христова.
24.01.2019
 
Здесь объединяются знания и вера - Дзержинское время   На минувшей неделе красиво и ярко, в торжественной обстановке отметила свое 15-летие православная гимназия имени Серафима Саровского.
24.01.2019
Школьники развесят кормушки для птиц у храмов Нижегородского благочиния - Нижегородская епархия Текст Нижегородского благочиния Нижнего Новгорода В средней общеобразовательной школе № 103 Нижнего Новгорода при поддержке Нижегородского благочиния прошел конкурс среди учеников по изготовлению кормушек для птиц.
24.01.2019
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения Центрального придела в честь Успения Пресвятой Богородицы нижнего храма собора Воскресения Христова в Дзержинске 24 января.
24.01.2019
 
В нижегородской школе № 103 родителям рассказали о специфике предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» - Нижегородская епархия Текст Нижегородского благочиния Нижнего Новгорода 23 января в средней общеобразовательной школе № 103 Нижнего Новгорода прошло общешкольное родительское собрание.
24.01.2019
В Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде на Гребном канале совершено Великое освящение воды - Нижегородская епархия Текст Нижегородского благочиния В Крещенскую ночь (с 18 на 19 января) в Нижнем Новгороде на Гребном канале у Парка Победы клирик храма в честь святого пророка Божия Илии протоиерей Андрей Кириллов совершил Великое осв
23.01.2019
Митрополит Георгий встретился с настоятелями нижегородских храмов - Нижегородская епархия Текст Андрея Рукавишникова 23 января в архиерейской резиденции при кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел встречу с настоятелям
23.01.2019
 
Свет  Рождества - Администрация Арзамасского района  С целью повышения эффективности духовно-нравственного воспитания и приобщения воспитанников к традициям русской культуры, в МБДОУ «Берёзовский детский сад №33» был организован праздник Рождества Христова,
23.01.2019
 
В Дзержинске освятят центральный придел в честь Успения Пресвятой Богородицы нижнего храма Воскресенского собора - Дзержинск.рф Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения Центрального придела в честь Успения Пресвятой Богородицы нижнего храма собора Воскресения Христова в Дзержинске.
23.01.2019
Третий городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» завершился в Дзержинске - Нижегородская епархия Текст Ольги Малковой 22 января в Дзержинском театре драмы (Воскресенское благочиние Нижегородской епархии) состоялось торжественное закрытие III городского фестиваля искусств «Рождественские встречи».
23.01.2019
 
Гаяз-хазрат Закиров поздравил муфтия шейха Равиля Гайнутдина и первого зампреда ДУМ РФ Дамир-хазрата Мухетдинова с награждением золотой медалью ИВ РАН - ИИК Ислам 22 января в резиденции муфтия в Московской Соборной мечети прошла встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с группой видных ученых-исламоведов, руководителей Института востоковедения РАН.
23.01.2019
Праздник Крещения в ИК-7 - УФСИН России В ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области в праздник Крещения Господня верующие осужденные окунулись в купель.
23.01.2019
На озере Святом обрушилась часть берега, упали несколько вековых сосен. Площадь сползания грунта составила порядка 40 метров.
24.01.2019 Репортер и время
Тема безопасности газового оборудования, используемого в быту, всегда актуальна, но в первые дни наступившего года обрела особую злободневность.
24.01.2019 Дзержинские ведомости
Мошенники списали с банковской карты дзержинца 11 тысяч рублей. Сработала привычная схема: злоумышленники представились работниками банка.
24.01.2019 Дзержинское время
Нижний Новгород. 23 января. НТА-Приволжье — Успенский придел собора в честь Воскресения Христова в Дзержинске Нижегородской области будет освящён 24 января.
23.01.2019 НТА-Приволжье
В нижегородской школе № 103 родителям рассказали о специфике предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» - Нижегородская епархия Текст Нижегородского благочиния Нижнего Новгорода 23 января в средней общеобразовательной школе № 103 Нижнего Новгорода прошло общешкольное родительское собрание.
24.01.2019 Нижегородская епархия
Школьники развесят кормушки для птиц у храмов Нижегородского благочиния - Нижегородская епархия Текст Нижегородского благочиния Нижнего Новгорода В средней общеобразовательной школе № 103 Нижнего Новгорода при поддержке Нижегородского благочиния прошел конкурс среди учеников по изготовлению кормушек для птиц.
24.01.2019 Нижегородская епархия
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения Центрального придела в честь Успения Пресвятой Богородицы нижнего храма собора Воскресения Христова в Дзержинске.
23.01.2019 Дзержинск.рф
Настоятель Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в Дзержинске, протоиерей Сергий Муратов 17 января принял участие в работе конференции «Крепкая семья - сильная Россия".
21.01.2019 Дзержинск.рф
Другая жизнь мне не нужна - Администрация города Арзамас Другая жизнь мне не нужна 22 января исполнилось 115 лет со дня рождения почетного гражданина Арзамаса, известного советского писателя, журналиста и участника гражданской и Великой Отечественной войн Аркадия Гайдара.
24.01.2019 Администрация города Арзамас
Здесь объединяются знания и вера - Дзержинское время   На минувшей неделе красиво и ярко, в торжественной обстановке отметила свое 15-летие православная гимназия имени Серафима Саровского.
24.01.2019 Дзержинское время
Вспомнить про трамвай - Дзержинское время   В субботу, 26 января, в Центре общественной работы (ул. Урицкого, 10) откроется экспозиция «Дзержинский транспорт: 85 лет в пути»,
24.01.2019 Дзержинское время
2019 год указом Президента РФ объявлен Годом театра. В связи с этим в России запланировано множество фестивалей, конкурсов и премьер.
24.01.2019 Дзержинские ведомости
  На этой неделе, в понедельник, во Дворце детского творчества состоялось открытие недели «Музей и дети».
24.01.2019 Дзержинское время
Один из сегодняшних лидеров-легкоатлетов Ильдар Аюпов - Дзержинское время   В декабре 1958 года предприятие «Капролактам» («Заводстрой») открыло спортивную школу, в которой ведущим видом спорта стала легкая атлетика.
24.01.2019 Дзержинское время
«Горячий снежок» - Дзержинское время   В лесном массиве микрорайона Западный состоялись открытые чемпионат и первенство города по лыжному ориентатлону-2019.
24.01.2019 Дзержинское время
Каждый год жители пригородного посёлка Колодкино в Дзержинске самостоятельно заливают коробку футбольного поля возле поселкового магазина и детской площадки, чтобы местная детвора и их родители могли вместе выйти на лёд.
24.01.2019 Дзержинск.рф
В минувшую субботу глава Дзержинска Иван Носков снова совершил ставший уже традиционным объезд города.
24.01.2019 Дзержинские ведомости
24 января во Дворца детского творчества Дзержинска пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
23.01.2019 Дзержинск.рф
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области назначило рассмотрение жалобы ООО «Аквад-Сервис» на действия МУП «Центр жилищно-коммунального хозяйства» при проведении запроса коммерческих предложе
24.01.2019 УФАС по Нижегородской области
В МО МВД России «Городецкий» 23 января 2019 года поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в подсобном помещении одного из магазинов, расположенных по ул.
24.01.2019 ГУ МВД Нижегородской области